Žádost o poskytnutí informace týkající se 3 ks staveb pro reklamu umístěných na par. č. 500/2, k.ú. Hrdlořezy