Žádost o poskytnutí informace týkající se 10 staveb pro reklamu na pozemcích parc. č. 3049/78, 3104/8, 3148/5 a 3926, vše v k.ú. Libeň, a na pozemku parc. č. 1939/2 v k.ú. Vysočany