Žádost o poskytnutí informace související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území MČ Prahy 9