Žádost o poskytnutí informace ohledně statistiky vedené na OSPOD MČ Praha 9