Žádost o poskytnutí informace ohledně reklamního zařízení nacházejícího se na pozemku č. 23, k. ú. Hloubětín