Žádost o poskytnutí informace ohledně Oznámení o pokračování kolaudačního řízení spis.: zn. S MCP09/117102/2020/OVÚR/Fri, č.j.: S MCP09/110509/2024/OVÚR/Fri