Žádost o poskytnutí informace ohledně dopisu signatářům petice „Ne zastavění OSN“ který byl rozeslán jménem MČ Praha 9