Žádost o poskytnutí informace ohledně částek za péči o Park Zahrádky v k.ú. Hloubětín