Žádost o poskytnutí informace o stavebních úpravách na pozemku č. 616/6 k. ú. Vysočany (stavba parkoviště)