Žádost o poskytnutí informace o školeních a jiných vzdělávacích akcích, kterých se účastnili zastupitelé, radní a členové dozorčích rad MČ Praha 9