Žádost o poskytnutí informace o sdělení počtu případů porušení rodičovské zodpovědnosti, které řeší OSPOD Praha 9