Žádost o poskytnutí informace o odměnách zaměstnanců OSPOD v letech 2007 a 2008 a o počtu nezletilých, kterým bylo doporučeno výchovné opatření v r. 2016 z podnětu OSPOD Praha 9