Žádost o poskytnutí informace o městském mobiliáři a zeleni