Žádost o poskytnutí informace o kategorii pozemní komunikace ve smyslu z. č. 13/1997 Sb., a umístění doprvního značení ve smyslu z. č. 361/2000 Sb.