Žádost o poskytnutí informace ke stavbě nazvané „Nová Harfa – výstavba bytových domů X, Y“