Žádost o poskytnutí informace, kdy bude v měsíčníku Devítka zveřejněna informace o postupu MČ Praha 9 v zajišťování realizace přeměny bývalého fotbalového hřiště TJ Střížkonv na sportovně rekreačním centrum v gesci MČ Praha 9