Žádost o poskytnutí informace, kdy a kým byl schválen projekt „revitalizace“ plochy před Poliklinikou Prosek