Žádost o poskytnutí informace k dopravní obslužnosti pozemků 1805/1 a 1805/3v k.ú. Vysočany a ke komunikaci na pozemku č. 1014/36 v k.ú. Vysočany