Žádost o poskytnutí informace, do kterých kategorií pozemních komunikací jsou ve smyslu z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zařazeny v žádosti uvedené pozemky v k. ú. Vysočany