Žádost o poskytnutí anonym. rozhodnutí o přestupku, kterého se dopustí ten, kdo jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvedl nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí podle § 137 odt. 1 SŘ