Žádost o informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 855/1 v katastrálním území Vysočany