Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Od září roku 2011 provozují Lesy hl. m. Prahy záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Praze - Jinonicích.

Zraněné a jinak postižené živočichy přijímá od 5.3.2012.

Nález takovéhoto zvířete lze nahlásit na dispečinku záchranné stanice 773 772 771 (non-stop).

Záchranná stanice je určena pro všechny volně žijící živočichy, s výjimkou rysa, medvěda a vlka. Nejčastějšími pacienty bývají poštolky, rorýsi, holubi, ježci, netopýři a zajíci.

V současné době se v záchranné stanici nachází zázemí pro intenzívní péči, o zraněné živočichy a mláďata, zázemí pro ošetřovatele, veterinární ošetřovna, přípravna a sklad krmiva a karanténní místnost. Připravena je i část voliér, které se na pozemku nacházejí.

Jelikož ze základních úkolů všech záchranných stanic je i výchova a osvěta v oblasti péči o živočichy, připravují se v současné době plány vybudování zázemí k tomuto účelu, včetně expozice pro veřejnost.

Více informací naleznete na www.lesypraha.cz.