Workshop tvůrčího psaní s Danielem Nováčkem

Pragovka Gallery vás 8. června od 15 hodin zve na prezentaci výstupu rezidence umělce Daniela Nováčka. Odpoledne v galerii bude věnováno nejen představení nové video-série, která vznikla počas rezidence a je součástí výstavy Rekonstrukce č. 6, ale také workshopu tvůrčího psaní v čase 15:00—20:00.
O workshopu:
Příběhy jsou dominantním projevem i podnětem k uvažování o současných podobách světa a jeho možném vývoji. Vyprávění příběhů je jedním z nejběžnějších typů mezilidské komunikace. S příběhy pracujeme na denní bázi, konzumujeme je v masovém množství a vyprávíme je intuitivně. Pokud ale chceme vyprávění příběhů používat jako funkční nástroj vlastní umělecké tvorby, je nezbytné seznámit se spravidly toho, jak přesně vyprávění příběhů funguje.
Pro účast ve workshopu je potřeba vyplnit krátký dotazník, ve kterém se podělíte o několik historek z Vašeho života. Tyto historky budou složit jako podklad pro cvičení, kterým se budeme zabývat na workshopu.
Dotazník je nutné vyplnit nejpozději do pátku 7. 6. 2024. Odpovědi mohou být krátké, ke každé otázce stačí napsat několik výstižných vět. S odpověďmi si příliš nelamte hlavu; Napište to první, co Vás napadne. Odpovídejte ale vždy popravdě – historky si nevymýšlejte. Do dotazníku pište takové informace, které jste ochotni s ostatními účastníky workshopu sdílet. Zároveň je ale důležité, abyste v dotazníku popsali takové situace z Vašeho života, u kterých jste si jisti, že o nich nevědí další účastníci workshopu (pro případ, že se budete workshopu účastnit společně s někým, koho znáte).
Workshop bude probíhat pouze v českém jazyce.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/ojrUEXpLKzHJJVfSA

Daniel Nováček je vizuálním umělec, který se ve své práci zajímá o naratologii a kinematografii. Vystudoval ateliér Intermédií na brněnské FaVU, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Jeho hlavním autorským programem je rozsáhlý video cyklus tzv. rekonstrukcí, pro který je charakteristický minimalistický „manuálový“ vizuální jazyk. Programově pracuje s prostředky filmové řeči a video-instalace a prostřednictvím svého vlastního metaforického jazyka zpracovává aktuální společenská témata způsobem, který obecně přijímané kritické postoje obohacuje o neotřelý psychologický vhled do problému.
V rámci odpoledne proběhne také Kulatý stůl / Perspektívy konceptuálního umění ve východní Evropě k výstavě A Spring of Hope, A Winter of Despair.

Daniel Nováček - výstup z rezidence
Přílohy