Wagram

Návštěva vedoucího partnera

 

Rakousko (region Wagram): 17. – 18. září 2015

 

Do oblasti Wagram v okolí Vídně se ve dnech 17.-18.9.2015 sjelo 32 zástupců z Portugalska, Španělska, Malty a České republiky, jakožto partnerů projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“, aby jim vedoucím partnerem projektu – rakouským Verein Energie *Zukunft* Wagram byly představeny ekologické projekty a aktivity místních organizací, spolků a obyvatel.

Cílem projektu je především výměna zkušeností jednotlivých partnerů, navázání kontaktů a získání inspirace pro rozvoj dalších ekologických aktivit na územích jednotlivých partnerských zemí. Hlavním obsahem programu dvoudenní návštěvy byly exkurze, prohlídky, prezentace a diskuze nad ekologickými tématy a aktivitami.

První den návštěvy byly partnerům představeny projekty města Tulln. V nádherné místní veřejně přístupné zahradě měli partneři možnost seznámit se s ekologickým zahradnictvím. Dále jim byl představen městský projekt sdílení elektrických automobilů (car-sharing), fotovoltaická zařízení ve městě a na závěr byla připravena exkurze do sběrného dvora a místních městských technických služeb.

Druhý den se partneři zúčastnili školního ekologického projektu, jehož autorem je Verein Energie *Zukunft* Wagram, nazvaného Festival mobility u základní a střední školy ve městě Kirchberg. Prohlédli si budovu základní školy, která byla zrekonstruována v konceptu pasivního domu.  

Odpoledne byla na programu výstava elektrických vozidel, motocyklů a skútrů, představení místního dobrovolnického projektu veřejné dopravy a prohlídka školní kotelny na biomasu.

Večer potom jednotliví partneři představili v budově radnice města Großriedenthal své ekologické projekty a aktivity, o které se chtějí v průběhu projektu podělit se svými partnery.

Wagram