Vyhlášení programů pro poskytování dotací pro rok 2020