Vyhlášení Dotačních programů na sport v r. 2018

Rada MČ Praha 9 schválila 12. 6. 2018 vyhlášení "Dotačních programů určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích“

Termín vyhlášení:  15. 6. 2018            Termín podání žádostí : od 20. 7. do 31. 8. 2018  do 12:30 hod.         

Termín vyúčtování:    31. 3. 2019 (platí vynaložené náklady od 1.1.2018 – 31.3.2019)