Vernisáž výstavy ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ / Michal Kříž

~~ for English scroll down ~~
Pragovka Gallery vás zve na výstavu Michala Kříže ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery). Zahájení proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin.
Přibližně od roku 2017 soustavně vytváří kresebné deníkové záznamy, v nichž za využití těch nejprimitivnějších výtvarných prostředků glosuje stereotypnost a bezúčelnost svého každodenního života. V těchto náhodně zachycených komentářích a reflexích, prodchnutých humorem pacienta v terminálním stádiu, lhostejně konstruuje svoji autobiografii postrádající životopisná fakta, odrážející roztříštěnou a iluzorní povahu své vlastní osobnosti: inherentní odcizení, bezpředmětnou úzkost, dezorientaci, osamělost, zbytnělé libido a další obvyklé atributy života muže ve středních letech.
Kurátor: Pavel Švec

13. dubna v galerii zahájíme další tři výstavy:
Skupinová výstava LITTLE JOHN (14. 4. 2023 – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Rear)
Marek Kvetan - FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Entry)
Adéla Kostkanová, Lucie Kultová a Veronika Nemejovská - ODPOVÍM TI ZÍTRA (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, The White Room)
Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.
Partnerem projektu je Mount Capital.
Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ English ~~
Pragovka Gallery invites you to Michal Kříž's exhibition ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (The Anxiety of a Banker at Penalty) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery). The opening will take place on Thursday 13 April at 6 pm.
Since approximately 2017, he has been consistently creating drawing diary entries in which he uses the most primitive artistic means to gloss over the stereotypes and purposelessness of his everyday life. In these haphazardly captured comments and reflections, imbued with the humor of a terminal patient, he indifferently constructs his autobiography devoid of biographical facts, reflecting the fragmented and illusory nature of his own personality: the inherent alienation, objectless anxiety, disorientation, loneliness, overdeveloped libido and other usual attributes of the life of a middle-aged man.
Curator: Pavel Švec
On 13 April, the gallery will open three more exhibitions:
Group exhibition LITTLE JOHN (14 April 2023 - 29 June 2023, Pragovka Gallery Rear)
Marek Kvetan - FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (Physical Impossibility of Silence in the Independence of Thought) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Entry)
Adéla Kostkanová, Lucie Kultová and Veronika Nemejovská - ODPOVÍM TI ZÍTRA (I'll Answer You Tomorrow) (14 April 2023 - 11 May 2023, The White Room)
From 14 April 2023, the gallery is open with new opening hours from Tuesday to Friday between 2 and 8 pm and on weekends between 12 and 6 pm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B - Kolbenova, tram - Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 9.
Partner of the project is Mount Capital.
Media partners are ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Facebook pages.

ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ
Přílohy