Vernisáž výstavy / SFÉRY INTIMITY - Zlata Ziburova

~~ for English scroll down ~~
Pragovka Gallery vás zve na výstavu Zlaty Ziborové SFÉRY INTIMITY (6. 10. – 2. 11. 2023). Zahájení proběhne ve čtvrtek 5. října od 18 hodin.
Zlata Ziborova vytváří prostřednictvím videa, objektů a fotografií důvěrné prostředí, které experimentuje s narušením intimních hranic a proměnlivostí těla. Transformací udržitelných materiálů zkoumá možné organické vztahy a reflektuje komplexitu identity. Situovaná znalost se stává výchozím bodem pro utváření mezidruhové intimity a společné tělesnosti.
Kurátorka: Mia Milgrom
5. října v galerii zahájíme další tři výstavy:
Michal Kindernay, Jimena Mendoza, Katarína Poliačiková, Jan Pražan DEEP TIME WALK (6. 10. – 14. 12. 2023)
Giulia Cacciuttolo RITUALS (6. 10. – 2. 11. 2023)
Eva Fajčíková, Markéta Garai MOON HARVEST (6. 10. – 2. 11. 2023)
Výstavy navštivte od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.
Partnerem projektu je Mount Capital. Partnerem výstavy je Sosone.
Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ English ~~
~~ for English scroll down ~~
Pragovka Gallery invites you to Zlata Ziborová's exhibition SFÉRY INTIMITY (6. 10. - 2. 11. 2023). The opening will take place on Thursday, 5 October at 6 pm.
Through video, objects and photographs, Zlata Ziborova creates an intimate environment that experiments with the disruption of intimate boundaries and the mutability of the body. By transforming sustainable materials, she explores possible organic relationships and reflects on the complexity of identity. Situated familiarity becomes a starting point for the formation of interspecies intimacy and shared corporeality.
Mia Milgrom, curator.
On October 5, the gallery will open three more exhibitions:
Michal Kindernay, Jimena Mendoza, Katarína Poliačiková, Jan Pražan DEEP TIME WALK (October 6 - December 14, 2023)
Giulia Cacciuttolo RITUALS (6 October - 2 November 2023)
Eva Fajčíková, Markéta Garai MOON HARVEST (6 October - 2 November 2023)
Visit the exhibitions from Tuesday to Friday between 2pm and 8pm and at the weekend between 12pm and 6pm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B - Kolbenova, tram - Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 9.
The project partner is Mount Capital. The exhibition partner is Sosone.
Media partners are ArtRevue, Radio Prague, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Gallery Facebook page.

SFÉRY INTIMITY
Přílohy