Vernisáž výstavy ODPOVÍM TI ZÍTRA / Adélá Kostkanová, Lucie Kultová, Veronika Nemejovská

~~ for English scroll down ~~
Pragovka Gallery a The White Room vás zvou na výstavu Adély Kostkanové, Lucie Kultové a Veroniky Nemejovské ODPOVÍM TI ZÍTRA (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, The White Room). Zahájení proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin.
Trojice mladých umělkyň ve své společné výstavní prezentaci připravené speciálně pro prostor The White Room konfrontuje tři osobité tvůrčí pozice, jejichž společným jmenovatelem je usilovné subjektivně vyhraněné hledání možností sdělení skrze médium malby. Mnohovrstevnaté sebereflexivní studium komplikovaných sociálních a psychologických fenoménů se odehrává v širokém spektru autorských přístupů, počínaje „klasickou“ veristickou zobrazivostí až po experimentální hry na hraně samotné podstaty malířského média. Charakteristickými prvky jsou opakovaně se vyskytující motivy destrukce a rozkladu, které jsou často následovány pokusy o zpětnou rekonstrukci, či snaha překonat na různých formálních rovinách limity dvojrozměrnosti obrazu.
Kurátor: Milan Mikuláštík
13. dubna v galerii zahájíme další tři výstavy:
Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)
Skupinová výstava LITTLE JOHN (14. 4. 2023 – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Rear)
Marek Kvetan FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Entry)
Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.
Partnerem projektu je Mount Capital.
Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ English ~~
Pragovka Gallery and The White Room invite you to the exhibition by Adela Kostkanová, Lucie Kultová and Veronika Nemejovská ODPOVÍM TI ZÍTRA (I'll Answer You Tomorrow) (14 April 2023 - 11 May 2023, The White Room). The opening will take place on Thursday 13 April at 6 pm.
In their joint exhibition presentation, prepared especially for The White Room, the three young women artists confront three distinctive creative positions, whose common denominator is a diligent subjective search for the possibilities of communication through the medium of painting. The multilayered self-reflexive study of complex social and psychological phenomena takes place in a wide range of authorial approaches, from "classical" veristic imagery to experimental games on the edge of the very essence of the painting medium. Characteristic elements are the recurring motifs of destruction and decay, which are often followed by attempts at retrospective reconstruction, or the attempt to overcome the limits of the two-dimensionality of the image on various formal levels.
Curator: Milan Mikuláštík
On 13 April, the gallery will open three more exhibitions:
Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (The Anxiety of a Banker at Penalty) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)
Group exhibition LITTLE JOHN (14 April 2023 - 29 June 2023, Pragovka Gallery Rear)
Marek Kvetan - FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (Physical Impossibility of Silence in the Independence of Thought) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Entry)
From 14 April 2023, the gallery is open with new opening hours from Tuesday to Friday between 2 and 8 pm and on weekends between 12 and 6 pm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B - Kolbenova, tram - Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 9.
Partner of the project is Mount Capital.
Media partners are ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Facebook pages.

ODPOVÍM TI ZÍTRA
Přílohy