V Praze 9 nejen rodiče čtou dětem

logo

V Praze 9 nejen rodiče čtou dětem

  • závěrečná zpráva

    Aktivita pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání MAP III pro Prahu 9
    v rámci čtenářské pregramotnosti

 

Termín realizace: leden – březen 2023

Cílová skupina: především děti v povinném předškolním vzdělávání

Účast MŠ: všechny MŠ, jejichž zřizovatelem je Praha 9

Vybraná kniha: Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce

Příběhy:
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
Jak si pejsek roztrhl kaťata
Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen
Jak to bylo na Vánoce
O pejskovi a kočičce, jak psali psaní děvčatům do Nymburka
O pyšné noční košilce
O klucích z Domažlic
Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort
Jak našli panenku, která tence plakala
Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo

 

Na počátku letošního kalendářního roku se v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 9 uskutečnil projekt na podporu předčtenářské gramotnosti „V Praze 9 nejen rodiče čtou dětem“, při kterém se pracovalo s knihou od Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce.

Bylo v kompetenci jednotlivých mateřských škol, kdy se přesně do projektu zapojí, zda budou pracovat s celu knihou, či jednotlivými příběhy, zda se projekt uskuteční ve všech třídách nebo pouze v některých, jak budou dále s přečtenými kapitolami pracovat a koho do projektu zapojí.

Cílem projektu bylo mimo jiné budovat a posilovat u dětí pozitivní vztah ke čtenému textu, rozvíjet u nich motivaci pro čtení se zaměřením na vnímání a porozumění textu. Dalším z cílů bylo také propojení školy a rodiny, případně dalších subjektů a osob, kteří měli ve školách předčítat místo paní učitelek.

 

Do projektu se přímo zapojilo celkem 8 mateřských škol z celkových desíti, které jsou zřizované městkou částí Praha 9. Zbývající dvě školy se přímo do akce nezapojily, jelikož se jim momentálně téma nehodilo do ŠVP. Obě školy jsou ale zapojeny do projektu Celé Česko čte dětem a mají zkušenosti s předčítáním rodičů, prarodičů nebo s autorským čtením.

Ve všech zapojených školách se pracovalo s celou knihou od J. Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce.

Délka projektů se pohybovala od jednoho týdne do přibližně šesti týdnů a kromě jedné MŠ se do projektu zapojily vždy všechny třídy dané školy. V jedné MŠ se projektu zúčastnily pouze třídy s nejstaršími dětmi.

Hlavním cílem projektu bylo zapojení rodičů dětí, aby ve třídách předčítali jednotlivé příběhy z knihy místo paní učitelek a děti tak měly možnost poslouchat jiný mluvený projev, nové hlasy i intonaci. Kromě rodičů dětí se do předčítání zapojili také prarodiče a starší sourozenci. V některých školách byli ke spolupráci osloveni též pan kuchař a paní kuchařky, uklízečky a paní školnice – a to z toho důvodu, aby je děti poznaly i v jiné situaci, než je běžně znají. V dalších MŠ se do projektu zapojily praktikantky, které v daných školách vykonávaly svou pedagogickou praxi, a do některých škol se podařilo přivést také zastupitele radnice Prahy 9. Někteří předčítající dostali na památku diplom či pamětní listinu.

Oslovení a výběr předčítajících byl zcela v režii ředitelek škol. Nabídka ke spolupráci probíhala formou cedulí na nástěnkách tříd nebo školy, formou letáčků, třídní učitelky informovaly rodiče také osobně nebo maily a v neposlední řadě se o akci rodiče dozvídali také od svých dětí.

V jedné ze zapojených mateřských škol došlo navíc k propojení MŠ a ZŠ a do tříd školky přicházely pravidelně jedenkrát týdně číst děti z blízké základní školy. Jednalo se o žáky prvního i druhého stupně a dle slov jednotlivých čtenářů je čtení pro děti ze školky zajímavá zkušenost.

V některých MŠ se jednalo o novou zkušenost pro všechny zúčastněné. V několika MŠ ale zkušenosti s předčítáním od rodičů nebo prarodičů již mají delší dobu, a proto pro ně tento projekt nebyl úplně nový, pouze vše prolnuli do aktuálního projektu s knížkou O pejskovi a kočičce.

Většina MŠ je ale dlouhodobě zapojena v projektu „Celé Česko čte dětem“ – předčítáním, přenocováním dětí ve školce nebo jakoukoliv jinou formou.

Ve více než polovině škol by rádi v této akci pokračovali a dál do mateřské školy zvali rodiče či prarodiče, ve spolupráci také chtějí pokračovat v ZŠ jejich spádové MŠ.

Doporučeno bylo také s přečtenými příběhy ve třídách dále pracovat, což je pro všechny mateřské školy ovšem běžná praxe. A tak děti mimo jiné: poslouchaly příběhy a zkoušely je převyprávět, odpovídaly na otázky k textu, popisovaly charakteristické rysy jednotlivých postav; vymýšlely, co by se stalo, kdyby…; hrály divadlo; cvičily s pejskem a kočičkou; vybarvovaly si omalovánky, tvořily si své vlastní knihy či leporelo, kreslily nebo malovaly i své vlastní ilustrace ke knize; skládaly, vystřihovaly a lepily postavy pejska a kočičky z papíru a dalších materiálů; skládaly puzzle; motaly klubíčka; zkoušely zašívat záplaty a vymýšlet vzor kalhot pro pejska; stavěly psí boudy a domečky pro kočičku a pejska z různých materiálů; zkoušely napsat své vlastní dopisy a zahrály si na pošťáky, či se byly podívat na poště; vytvářely dorty z různých materiálů nebo si upekly svůj vlastní dort, povídaly si o zdravé stravě a udělaly si zeleninový salát; přivítaly ve třídě opravdového psího kamaráda; navštívily v rámci programu pobočku Městské knihovny na Proseku a ve Vysočanech; s rodiči si mohly projít vědomostní stezku okolo MŠ s otázkami nebo si doma zodpovědět otázky v kvízu o Josefu Čapkovi; navštívily představení v divadle Gong;….

 

Každá třída si volila program podle svých možností, podle zájmu dětí a možnosti zapojení předčítajících. Ti přicházeli buď po obědě v době před poledním odpočinkem, ale také v době dopoledních aktivit.

 

 

Zpracovala:

Mgr. Markéta Pokorná

učitelka MŠ Novoborská a členka skupiny MAP pro předškolní vzdělávání

MŠ Veltruská
Přílohy