V MŠ Pod Krocínkou podporují čtenářskou gramotnost

Žijeme v době, kdy dětský svět ovládají počítačové hry, mobilní telefony a televize. V mateřské škole Pod Krocínkou se rozhodli ukázat dětem kouzlo tištěného slova převedeného do slova mluveného. V rámci projektu Celé Česko čte dětem zvou do tříd rodiče a prarodiče, kteří předčítají pohádky a příběhy vybrané učitelkami, nebo samotnými předčítajícími. Nenásilnou formou se tak děti seznamují s různými knihami i prostřednictvím tzv. stromu Knížkovník, což je obrázek kmene s větvemi, na něž rodiče umisťují název knihy, kterou dětem doma přečetli. Škola tak nejen podporuje čtenářskou předškolní gramotnost, ale seznamuje děti s kvalitní literaturou a podílí se i na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho komunikačních schopností a návyku číst si v dospělosti velký význam. Vědci i praktikové shodně tvrdí, že pravidelné předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Projekt Celé Česko čte dětem se v MŠ Pod Krocínkou realizuje druhým rokem. Všichni předčítající si od dětí odnesou diplom nejen za odvahu, velkorysost, empatii, ale i jako poděkování, že pomohli v dětech rozvíjet znalosti, představivost a rozšiřovat slovní zásobu.