V MŠ POD KROCÍNKOU DĚTI VĚDÍ, JAK SE ČÍNSKY ŘEKNE "ČERVENÁ KARKULKA"

Měsíc březen je kromě prvního jarního dne spojen i s knihami. Tuto tradici nejen podporují, ale také dodržují v MŠ Pod Krocínkou.

Kromě návštěv knihovny nebo vzájemného seznamování s oblíbenými knihami se děti setkávají s rodiči a prarodiči, kteří jim z vybraných knih předčítají. Ale v Krocínce, jak se lidově této mateřské škole říká, se nečte jen česky. Se stoupajícím počtem cizinců se postupně mění i motivace a metody výuky, a proto se s dětmi setkávají i rodiče, jejichž mateřský jazyk je odlišný. Letos v březnu si tak děti vyslechly pohádku o Červené Karkulce v čínštině. Zážitek to byl nejen pro děti, ale i pro učitelky. A navíc, české děti si díky této metodě postupně uvědomují, jak náročné je pro dítě – cizince pobývat mezi těmi, kterým nerozumí ani slovo a jak potřebná je pomoc v různých životních situacích.

Vedení MŠ Pod Krocínkou proto děkuje všem rodičům, kteří se do čtení pro děti zapojují a nevědomky tak pomáhají posilovat sociální vztahy mezi dětmi.

 

Ilustrační foto
Přílohy