V MŠ Kytlická se uskutečnil speciální seminář eTwinning

Téměř třicítka ředitelek a učitelek mateřských škol z celé České republiky využila příležitost seznámit se s možnostmi mezinárodní spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání. Speciální seminář – eTwinning pro vedení mateřských škol, který se uskutečnil v polovině října v MŠ Kytlická v Praze 9, nabídl nejen teorii, ale hlavně praktické ukázky různých projektů a dílny, během nichž si přítomní aktivně vyzkoušeli některé činnosti.

Program eTwining je platforma, jejímž prostřednictvím mohou pracovníci škol různých typů a z různých zemí spolupracovat, komunikovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. 
https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

Do tohoto programu jsou zapojeny i mateřské školy, z Prahy 9 je to právě MŠ Kytlická. „Projekty v programu eTwinning nabízejí příležitost pro každé dítě. Děti se věnují společnému učení, učí se respektovat jeden druhého, vzájemně se vyslechnout, dohodnout se, hledat různá řešení, práci si naplánovat, dokončit a společně sdílet radost a vážit si práce svojí a druhých. Jsou samostatnější a více si věří. Vědí, že chyba a neznalost není žádná ostuda, ba naopak, pomáhá nám to v dalším poznávání a učení,“ sdělila své zkušenosti ředitelka MŠ Kytlická Kateřina Navarová přítomným pedagogickým pracovníkům.

V průběhu semináře zazněly informace například o způsobu zapojení se do programu nebo vyhledávání zahraničních partnerů, pro MŠ z hlediska jazyka ideální ze Slovenska nebo z Polska. Premiéru měl dokument představující konkrétní spolupráci mateřských škol. Organizátoři ve spolupráci s Domem zahraničních služeb doufají, že nejen v rámci zahraniční spolupráce, ale i pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu v předškolním vzdělávání si cestu do programu najdou další mateřské školy.

https://www.dzs.cz/clanek/nove-video-predstavuje-spolupraci-skolek-v-etwinningu

 

 

 

Přílohy