V Loučeni si děti procvičovaly český jazyk

Jedna z osvědčenějších metod výuky českého jazyka pro cizince je tzv. křest ohněm. Jinými slovy, když se dítě – cizinec musí mezi Čechy spolehnout jen sám na sebe.

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání v projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 9 zorganizovala pro  děti – cizince v příměstském táboře v Poděbradské ulici  výlet do Loučeně. Proto, že prázdniny se krátí a začátek školního roku prověří, s jakou intenzitou se děti v průběhu léta věnovaly českému jazyku.

Areál okolo zámku nabídl nejen dvanáct labyrintů, děti mohly využít balanční prvky, prolézačky, zahrát si šachy. Kde však potřebovaly znalost češtiny, byla stanoviště v rámci akce České pohádkové léto. Kromě toho, že se v tento den po parku pohybovali král, královna, šašek Paleček a dvorní dámy, na stanovištích se soutěžilo. Jenže vysvětlení, co se musí splnit, znělo pouze v češtině. A tak děti musely porozumět pokynům, jak střílet z praku, kterému poslovi ve štafetě předat dopis, postavit hladovou zeď nebo uspět v přetahování. Děti měly velkou motivaci v podobě tyčky, na kterou uvazovaly rolničky, odměnu za splnění úkolu. Bez porozumění by odešly s prázdnou, ale veselé zvonění při odchodu oznamovalo, že si děti poradily i bez tlumočníka. Snad jim čeština půjde tak dobře i ve školních lavicích.

ilustrační foto
Přílohy