Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- komunikac
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): pozemek parc. č. 644/68, 644/94, 644/102, 6444/111 k.
Rozhodnutí - stavební povolení: Hloubětín 61 - objekty UV,XY
rozhodnutí - společné povolení (U+S+NAKL.): Obnova vodovodních řadů, dolní Libeň, Praha 8
Rozhodnutí o umístění stavby: Praha - polygon 48|
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): č.p. 456, k.ú. Střížkov, novostavba rodinného domu a změna sta
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): č.parc. 1687/1 a další k. ú. Hloubětín Tesla 2
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhů změny vlny 15 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny vlny 10 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 ÚP SÚ HMP a VVURU
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3006/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 ÚP SÚ HMP a VVURÚ