Sociální služby

Sociální služby Praha 9, z. ú.

Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům z Prahy 9 a to prostřednictvím: DOMOVA SENIORŮ, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOUDĚTSKÝCH JESLÍ a aktivizací seniorů v KLUBECH PRO SENIORY

Odkaz na webové stránky : http://www.ssspraha9.cz/ 

Sídlo ústavu: Novovysočanská 505/8, Praha 9, 190 00

IČO: 052 580 31

Statutární zástupce organizace: ředitel - Mgr. Michaela Žáčková, tel. 284 086 900, zackova@ssspraha9.cz