Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2018-2022

Mgr. Tomáš Portlík /ODS/Svob./ –  starosta MČ Praha 9

 • zastupuje městskou část navenek
 • zodpovídá za koordinaci vnějších vztahů
 • plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb.
 • zodpovídá za rozpočet MČ Praha 9
 • zodpovídá za hospodářskou politiku
 • zodpovídá za správu pohledávek

Ing. Jan Jarolím /ODS/Svob./ – 1. místostarosta

 • zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti
 • zodpovídá za oblast územního rozvoje a výstavby

REZIGNACE 21. 6. 2022  Ing. Marek Doležal /TOP 09/STAN/ – 2. místostarosta

převod kompetecí 21. 6. 2022 na JUDr. Janu Nowakovou Těmínovou

 • zodpovídá za investiční politiku
 • realizuje schválené investiční záměry

Mgr. Adam Vážanský /ODS/Svob./ – 3. místostarosta

 • zodpovídá za oblast kultury, sportu a volnočasové aktivity dětí a mládeže, národnostní menšiny na území MČ P9
 • zodpovídá za oblast bezpečnosti a prevence kriminality

Ing. Jiří Janák /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za  oblast zdravotnictví a sociální oblast MČ P9

JUDr. Jana Nowaková Těmínová / TOP 09/STAN/  - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast majetku MČ a za bytovou politiku MČ P9
 • zodpovídá za obchodní korporace

Tomáš Holeček /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast dopravy

Bc. Jan Poupě /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za životní prostředí

Ing. Zdeněk Davídek / TOP 09/STAN/ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

 • zodpovídá za oblast čerpání z fondů EU pro MČ P9
 • zodpovídá za oblast školství