Úprava provozu tramvajových linek č. 6 a č. 14

K termínu 23.10.2023 dochází ke zprovoznění nové tramvajové trati v úseku Divoká Šárka - Dědina na Praze 6 a v této souvislosti dojde v síti tramvajových linek k úpravám, které se budou týkat především prokladů (časové koordinace) tramvajových linek ve společných úsecích prakticky v celé síti. 

Jedna ze změn je prohození koncových úseků mezi tramvajovými linkami 6 a 14 v oblasti Vysočan. V současné době obě linky přijíždějí z centra na Palmovku od Libeňského mostu s tím, že linka 6 v oblasti Palmovky končí a linka 14 pokračuje dále ulicí Sokolovská do zastávky Vysočanská, kde je ukončena.

V nově navrženém prokladovém schématu je jejich trasa upravena tak, že nově linka 14 končí na Palmovce a naopak linka 6 pokračuje dále do zastávky Vysočanská, kde je ukončena namísto linky 14.

Z pohledu směrové nabídky nedochází k žádným zásadním úpravám ve vztahu k centru města, neboť obě linky jsou vedeny přes Václavské náměstí na Karlovo náměstí, odkud se teprve dále rozdělují. Pouze v oblasti Holešovic jsou obě linky vedeny odlišnou trasou. Linka 14 je vedena z Manin přes Vltavskou na Těšnov a Masarykovo nádraží, zatímco linka 6 je vedena z Manin přes Nádraží Holešovice, Výstaviště, Strossmayerovo náměstí a Štefánikův most rovněž na Masarykovo nádraží, odkud dále pokračuje společně s linku 14 na Václavské náměstí.

Ve vztahu k Masarykovu nádraží sice linka 6 nabízí o něco delší jízdní dobu oproti lince 14, nicméně nabízí další významné cíle (Nádraží Holešovice s přímou vazbou na autobusy do ZOO, Výstaviště s přímou vazbou na Stromovku), zatímco linka 14 spíše víceméně kopíruje trasu metra linky B.  V neposlední řadě pak nové prokladové schéma umožní lepší vzájemnou koordinaci linky 6 s linkou 19 v Sokolovské ulici oproti původní lince 14.  

Rovněž předpokládáme, že v průběhu podzimu dojde k návratu tramvajové linky 19 do oblasti Vysočan, která je zde dočasně nahrazena linkou 7 z důvodu dílčích výlukových opatření v tramvajové síti.

Věříme, že tato drobná úprava nepřinese komplikace a naopak spíše zlepší směrovou nabídku oblasti ulice Sokolovská.

Zdroj: 

ropid

Přílohy