UPOZORNĚNÍ - uzavírky 24.9.2023 Pod Táborem - Spojovací, Českobrodská

Český atletický svaz zažádal MHMP o zvláštní užívání pozemních komunikací k uskutečnění 127. ročníku běžecké akce Běchovice – Praha, jež se má konat v neděli 24. 9. 2023 a v rámci níž má dojít k uzavírce jízdního pásu komunikace Koněvova ve směru do centra v úseku Spojovací – Loudova, uzavírce jízdního pásu komunikace Českobrodská ve směru do centra v úseku Pod Táborem – Spojovací a úplné uzavírce komunikace Českobrodská v úseku Mladých Běchovic – Pod Táborem.

Pokud nebude ohrožena bezpečnost účastníků závodu, umožní pořadatel vjezd/výjezd vozidlům dopravní obsluhy a MHD do/z uzavřené oblasti. Současně bude zajištěn volný průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Pořadatel dále zajistí maximální informovanost všech subjektů, kterých se plánované dopravní omezení může bezprostředně dotknout.

Trasa závodu: https://mapy.cz/s/culoforeta

DIO: 1. část; 2. část

Dopravní omezení bude trvat cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve – na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu).

Předpokládaný počet účastníků: kolem 3000

upozorneni
Přílohy