Udělení Dotace Městskou částí Praha 9 v r. 2020

K rozdělení finančních prostředků na Dotace 2020, které Komise kultury a sportu posuzovala /15. 4./, tyto rozdělila s ohledem na situaci s COVID 19 a komise rozhodla o nepřidělení peněz žadatelům tam, kde konání akcí bylo vládním nařízením zrušeno.

Související dokumenty