Učitelky z mateřských škol se seznámily s programem eTwinning

Jednou ze skupin projektu Místního akčního plánu III rozvoje vzdělávání v Praze 9 (dále jen MAP), je i oblast pro předškolní pedagogy. V metodickém pokynu MŠMT na tento školní rok je pro mateřské školy doporučeno zapojení se do programu eTwinning. A právě na toto téma se v Praze 9 na začátku září v rámci projektu MAP III uskutečnil seminář zaměřený na seznámení se s cíli a možnostmi využití eTwinningu v předškolním vzdělávání.

Semináře se zúčastnilo téměř čtyřicet zájemců z různých pražských městských částí. Přítomní se od lektorky Radky Bradáčové z MŠ v Rakovníku dozvěděli, že jedním z nejdůležitějších prvků eTwinnigu je spolupráce mezi učiteli, dětmi, školami, rodiči a místními orgány. Součástí semináře bylo i seznámení s postupem registrace, nalezením partnerské školy, doporučeními a možnostmi zapojení předškolních dětí.  Nejzajímavější částí se stala prezentace již uskutečněných projektů MŠ v Rakovníku a v MŠ Kytlická v Praze 9, jejíž ředitelka, Kateřina Navarová, je již osm let do programu zapojena.

Za velmi důležité a podnětné je v tomto projektu považován fakt, že děti, které jednotlivé programy absolvují, hrají aktivní role, vstupují do vzájemné interakce, přijímají rozhodnutí, respektují se navzájem a osvojují si dovednosti potřebné do současné doby. V neposlední řadě odcházejí do 1. tříd základní školy vybaveny dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, které jim pomohou bez problémů zvládnout přechod ze školy mateřské do základní. 

„eTwinning je inspirací pro předškolní pedagogy, kteří touto cestou mají příležitost vlastního sebevzdělávání,“ zdůraznil Zdeněk Davídek, radní pro školství, a dodal, že tak mají učitelé možnost zkvalitňovat metody vyučovacího procesu včetně zdokonalování se v komunikaci v cizím jazyce. A to díky projektu MAP III, do kterého jsou zapojeny všechny mateřské školy, jejichž zřizovatelem je Praha 9.

Foto: archiv pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání

ilustrační foto
Přílohy