Učitelky mateřských škol využily nabídku pedagogicko-psychologické poradny

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III pro Prahu 9 využily učitelky mateřských škol koncem října nabídku Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9 a zúčastnily se semináře se zaměřením na práci s dětmi s řečovými vadami, jejichž počet každým rokem narůstá.

Kromě odborných informací a výměny zkušeností se všichni přítomní shodli na tom, že práce s dětmi v mateřské škole nestačí. Základním a určujícím prvkem správné řeči každého jedince je nezastupitelná úloha rodičů. Dle lektorky dr. Evy Ptáčkové je nutné, aby právě rodiče s dětmi komunikovali, četli jim pohádky a různé příběhy, a s dětmi hlavně mluvili, protože bez komunikačních dovedností se člověk neobejde.

Seminář se setkal s příznivým ohlasem i díky tomu, že lektorka uvedla příklady z praxe a představila zajímavé tištěné materiály vhodné při jazykové a řečové výuce.

ilustrační foto
Přílohy