Týden Akademie věd: přednáška "Modelování proudění v městské historické zástavbě"

Jak povětrnostní jevy ovlivňují městskou historickou zástavbu? Jak se dají monitorovat a modelovat?
Historické stavby jsou vystaveny mnoha nepříznivým povětrnostním vlivům (větru, dešti, jejich kombinaci apod.). Ty je při péči o ně třeba kvantifikovat. Kromě terénního měření se používá i měření na modelech v klimatickém větrném tunelu. Tamní kontrolované podmínky umožňují stanovit vliv směru či rychlosti větru na konkrétní stavbu odděleně od dalších jevů nebo naopak jejich působení kombinovat.
Co se při takových zkouškách odehrává a co nám řeknou? To vše objasní kolega Petr Michálek z ÚTAM AV ČR během přednášky "Modelování proudění v městské historické zástavbě" pořádané v rámci Týdne AV ČR. Jako ukázky poslouží měření zatížení větrem sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, modelu zástavby Prahy-Dejvic a historického centra Telče.

Kapacitně omezeno, registrace zde: https://www.tydenavcr.cz/program/akce?id=4096&a=modelovani-proudeni-v-m…

Další termín: středa 3. 11., 17:00

Obtékání větrem historické budovy
Související dokumenty
Přílohy