Tomáš Portlík se stal novým starostou MČ Praha9, vystřídal tak svého stranického kolegu Jana Jarolíma

Tisková zpráva MČ Praha 9
V Praze 30. března

Tomáš Portlík se stal novým starostou MČ Praha9, vystřídal tak svého stranického kolegu Jana Jarolíma

Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém zasedání v úterý 30. března uvolnilo z funkce starosty Ing. Jana Jarolíma na jeho žádost a novým starostou zvolilo dosavadního prvního místostarostu Mgr. Tomáše Portlíka. Po více než čtvrtstoletí v politice a patnácti letech nepřetržitě ve funkci starosty se Jan Jarolím rozhodl tuto funkci opustit. Za jeho působení se na devítce podstatně zvedla kvalita života a zároveň rostla také obliba jeho domovské ODS, která v městské části vyhrála poslední volby s téměř 37 procenty.

„Už před několika lety jsem si stanovil při správě naší devítky několik cílů, které se mi podařilo naplnit. Funkci starosty jsem přebíral ve svých šedesáti letech, obklopen mladými spolupracovníky, a už tehdy jsem říkal, že ji předám, až přijde správná doba. Dle mého soudu právě teď nastala. Odpovědnost za ní rád přenechám svému mladšímu nástupci Tomáši Portlíkovi. Na vysočanské radnici působí od roku 2006, mým zástupcem je třetí volební období, takže povinnosti spojené se zajištěním chodu městské části zná důvěrně. Navíc odvádí pro městsku část skvělou práci. Ukazujete to i v této těžké době. Díky němu jsme měli první testovací a očkovací místo v Praze,” uvedl Jan Jarolím.

Podle vlastních slov byl Jan Jarolím v politice zastáncem “havlovského konsenzu”, tedy filozofie kompromisu uplatňovaného při řízení městské části i vztazích s velkou Prahou a jinými politickými představiteli.

Novým starostou MČ Praha 9 byl zvolen dosavadní místostarosta a zastupitel hlavního města Tomáš Portlík, který s Janem Jarolímem dlouhodobě spolupracoval.

„V podstatě budu stále pokračovat ve společné práci, která se týká zlepšování každodenního života obyvatel městské části. Vzhledem ke koronavirové krizi musíme nyní především zajistit bezpečný návrat dětí do škol a pomoci občanům se vypořádat s následky pandemie. Máme nastavenou dlouhodobou koncepci rozvoje, čeká nás stavba Základní a mateřské školy U Elektry nebo rekonstrukce hostince U Brabců,” dodal nový starosta Tomáš Portlík.

Městská část je úspěšná v zavádění racionálních protiepidemiologických opatření. Dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, kdy běžné výdaje jsou stále na úrovni roku 2011. Novým starostou MČ Praha 9 se Tomáš Portlík stane od 1. dubna 2021.

Mgr. Tomáš Portlík (43 let)
Absolvoval Fakultu sociálních věd UK Praha, obor Mediální studia, a magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha.
Od roku 2006 je zastupitelem a radním městské části Praha 9. O čtyři roky později začal coby zástupce starosty odpovídat za oblast financí městské části.
V roce 2018 byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy.
Je členem ODS, od roku 2018 předsedou regionálního sdružení ODS Praha.
Ženatý, má dvě děti.
 

Ing. Jan Jarolím byl zvolen místostarostou MČ Praha 9. Odpovědný bude za územní rozvoj devítky.
Ing. Jan Jarolím (74 let):
Je respektovaným komunálním politikem a dosud nejdéle sloužícím starostou v historii MČ Praha 9. Na vysočanské radnici působí sedmadvacet let, do křesla starosty usedl v roce 2006 a celý jeho profesní život je spojen s životním prostředí. Pod jeho vedením se Praha 9 proměnila ze znečištěné průmyslové periférie hlavního města v zelenou městskou část a místo příjemného bydlení. Od roku 1998 je ovzduší devítky – díky napojení na horkovod Mělník-Praha – bez emisí, v posledních osmi letech tu vzniklo rekordní množství zelených ploch, ať už v podobě nově vytvořených nebo revitalizovaných parků či relaxačních ploch, které přispívají k synergii při rozvoji celého města.
V současnosti se devátá městská část řadí k nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti Prahy, v níž především na bývalých brownfieldech vyrůstají celé nové městské čtvrti.
Další stavební záměry je tedy třeba realizovat v závislosti na tom, jakou další infrastrukturu (dopravu, školství, zdravotnictví, sociální služby…) bude potřeba vytvořit. Aby MČ Praha 9 na tyto investice měla a nemusela ze svého rozpočtu dokrývat náklady na výkon státní správy, iniciovala už před šesti lety pod vedením Jana Jarolíma na pražské půdě změnu dotačního systému ve prospěch jednotlivých městských částí.

 

logo
Související dokumenty
docx TZ doc.
Přílohy