Testování žáků antigenními testy je hazard se zdravím školáků, Praha 9 proto volí svou vlastní cestu

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

V Praze dne 9. 4. 2021

Městská část Praha 9 nesouhlasí s metodou povinného testování žáků na COVID-19, kterou nařídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. „Zvolíme mnohem šetrnější a účinnější způsob. Děti by díky němu navíc nemusely ve třídách vůbec rotovat,“ říká starosta Městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

Testování žáků dvakrát týdně antigenními testy od čínských výrobců Lepu Medical a Singclean považuje Městská část Praha 9 jako zřizovatel 5 základních a 10 mateřských škol za nebezpečný omyl. Metoda, kterou pro dubnový návrat školáků do lavic schválila vláda, je pro děti krajně nepříjemná, potenciálně i bolestivá, a navíc velmi málo přesná. Kromě opakovaných traumat tak hrozí, že ochrana před nákazou nebude účinná. Školy proto s podporou radnice připravují šetrnější a efektivnější způsob testování. V pondělí 12. 4. 2021 se první testování asi 1800 dětí v Praze 9 uskuteční státními antigenními testy, ale od středy pak přípravné třídy mateřských škol přejdou na PCR testy.

„U čínských testů, které vybrala vláda, se odběrové štětičky zanoří do nosní dírky do hloubky zhruba dvou a půl centimetrů, což téměř odpovídá klasickému odběru z nosohltanu. Dětská sliznice je přitom mnohem jemnější a citlivější než u dospělého člověka a při častém opakování může krvácet a být poté i náchylnější k infekcím,“ kritizuje vládní řešení radní pro školství MČ Prahy 9 Zdeněk Davídek.

Kromě opakovaného stresu dětí navíc hrozí, že se nemoc COVID-19 bude ve třídách dále šířit, protože vládou zvolené testy nejsou spolehlivé. Stát jejich přesnost nevyzkoušel. Ve studii pražské soukromé laboratoře Bioinova přitom oba vládou dodané čínské antigenní testy zcela propadly. Ve srovnání se sedmi testy jiných výrobců byla u obou prokázána nejnižší citlivost i při vysoké koncentraci viru ve vzorku.

„Stát nezajistil pro školská zařízení PCR testy a navíc, zatímco nespolehlivé antigenní testy stát hradí, na mnohem účinnější PCR testy nebude vůbec přispívat. Přesto chceme od dalšího týdne děti ve školách a školkách v naší městské části testovat právě metodou spolehlivějších a šetrnějších PCR testů ze slin,“ uvádí Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9.

Děti z Prahy 9 tedy budou pravidelně testovány PCR testy. „Plánujeme, že by se děti testovaly doma, ve škole by se jen odevzdal vzorek a výsledky by rodina obdržela on-line formou. Do školy by šly děti vždy až po vyhodnocení PCR testu a nehrozil by tak žádný rizikový kontakt,“ dodává radní pro školství Zdeněk Davídek.

„Neinvazivní testování PCR metodou ze slin jsme v Praze 9 již vyzkoušeli a použili jsme také tzv. poolování/screeningu, tedy vyhodnocování více vzorků naráz. Jeho další výhodou je možnost ze všech pozitivních testů zjistit, o jakou mutaci viru jde, což antigenní testy neumožňují“, říká starosta Městské části Praha 9 Tomáš Portlík. Velikým benefitem rovněž je, že by testování probíhalo jen jednou týdně. Navíc by tato metoda umožnila, aby se děti ve třídách nemusely střídat po skupinách. Pokud by celá třída prošla jednou týdně PCR testem, mohla by se učit pohromadě.

Nespornou výhodou tzv. poolování je jeho nižší cena oproti běžnému testu PCR. „Věřím, že v případě většího rozšíření této spolehlivé metody by cena za otestování jednoho dítěte klesla na úroveň srovnatelnou s cenou za provedení antigenního testu, ale stále by se jednalo o PCR test. To by umožnilo i ostatním samosprávám předejít vzniku dalších vln rozšíření nákazy, které by již naše školství nemuselo přežít,“ doplnil starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Je nepochopitelné, jak mohl stát při testování dětí dát přednost nekvalitním neprověřeným antigenním testům z Číny před ultracitlivými PCR testy vyvinutými navíc českou společností. „Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR podmínilo návrat dětí do škol prováděním neefektivních a škodlivých testů, které se musí opakovat dvakrát týdně a neumožňují plný návrat dětí do tříd, zvažujeme, že radnice rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví napadne u soudu,“ doplnila radní MČ Praha 9 Jana Nowaková Těmínová.

S městskou částí Praha 9 spolupracujeme již delší dobu a můžeme potvrdit, že zde existuje skvělá spolupráce. Zřizovali jsme s ní odběrové místo a bylo nám vždy sympatické, že se vedení radnice snažilo hledat co nejefektivnější cesty, jak testovat v návaznosti na nové metody a postupy. Pilotně jsme s ní testovali metodou screeningu/poolingu jak děti v mateřských a základních školách, tak i všechny zaměstnance radnice i přidružených organizací zřizovaných městskou částí. Budeme rádi, pokud budeme moci přispět k návratům dětí do škol takovou cestou, která děti nebude stresovat, zajistí přesné výsledky a na minimum omezí možnost nákazy mezi jednotlivými žáky. To vše lze dnes již dělat za podobné náklady, jaké jsou u antigenních testů. Z čistě odborného hlediska je testování dětí PCR testy samozřejmě cestou správnou a smysluplnou“ doplnil Viktor Furman, ředitel společnosti GHC Genetics, která bude testování dětí ve spolupráci s MČ Praha 9 provádět.

Městská část Praha 9 také podnikne kroky k tomu, aby obdržela od zdravotních pojišťoven za každý PCR test stejný příspěvek, jako pojišťovny hradí akreditovaným laboratořím za provádění antigenních testů, na něž má každý pojištěnec právo jednou za 3 dny.

 

Kontakt pro média

Městská část Praha 9                                                                               laboratoř GHC Genetetics

 

Mgr. Tomáš Portlík                                                                                    Mgr. Michal Mikšík

starosta MČ Praha 9                                                                                 Tiskový mluvčí & PR manager

Tel: (+ 420) 606 638 188                                                                             Tel: (+ 420) 702 169 318

Email: portlikt@praha9.cz                                                                          E-mail: miksik@ghc.cz

 

Související dokumenty
Přílohy