Termíny jednání Rady MČ Praha 9

II. pol. roku 2021:

20. července,  17. srpna, 7. září, 20. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu, 23. listopadu, 6. prosince, 21. prosince

I. pololetí roku 2022:

11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 7. března, 22. března, 5. dubna, 26. dubna, 10. května, 24. května, 6. června a 21. června