Sportovní areál SK Prosek

ZÁSADNÍ POSUN V PŘÍBĚHU SPORTOVNÍHO AREÁLU SK PROSEK PRAHA. DEVÍTKA CHCE ZA PODPORY HLAVNÍHO MĚSTA ZÍSKAT ČÁST AREÁLU DO SVÉHO MAJETKU A ZAHÁJIT JEHO REVITALIZACI.

 

Majetková komise Rady hl. m. Prahy schválila na svém jednání společný postup MČ Praha 9 a hl. m. Prahy při vyjednávání o získání sportovního areálu SK Prosek Praha. Je to zcela zásadní krok pro záchranu a rozvoj tohoto areálu s více jak stoletou tradicí. Pro Prosek, Střížkov a Letňany je zachování tohoto sportoviště naprosto klíčové, proto městská část Praha 9 dlouhodobě usilovala o jeho získání, aby mohla areál revitalizovat a dále rozvíjet.

Majetková komise RHMP se na svém jednání dne 2.6.2022 shodla se zástupci MČ Praha 9 na společném postupu při vyjednávání o získání sportovního areálu SK Prosek do společného majetku. Areál by byl ve společném majetku deváté městské části a hlavního města v závislosti na katastru. Devítka podle dohody bude vyjednávat ve střížkovské části a hlavní město v té letňanské. Náklady na koupi areálu se taktéž rozdělí mezi MČ Praha 9 a hlavní město, současný majitel požaduje zhruba 2OO mil. Kč. Podle starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka se jedná ze strany majitele jen o prvotní výkop a zásadní jednání o podmínkách získání areálu budou teprve zahájena.

SK Prosek Praha je největším sportovním klubem v Praze 9 a v Praze 18. Sdružuje sedm oddílů jako například oddíl badmintonový, basketbalový nebo volejbalový. Je v nich celkově registrováno přes 700 členů. Areál slouží i jako volnočasové sportoviště pro veřejnost. Vedení Devítky má o další budoucnosti areálu poměrně jasnou vizi, už v roce 2020 si nechalo zpracovat návrh projektu na revitalizaci sportoviště.

„Včerejší rozhodnutí komise je pro nás zásadním milníkem v příběhu záchrany SK Prosek. Doufejme, že konečně budeme moci realizovat naše rozvojové záměry. Plánujeme například novou sportovní halu s multifunkční hrací plochou, která by vyhovovala požadavkům pro florbal, futsal, basketbal, volejbal, badminton a nová venkovní hřiště. Chceme rozšířit možnosti celoročních halových sportů nejen pro sportovní oddíly, ale i pro veřejnost. SK Prosek se věnuje mládeži, kterou přitahuje k nejrůznějším sportovním disciplínám, a přesně tohle je pro nás důležité, proto chceme klubu vytvořit co nejlepší podmínky,“ říká starosta městské části Prahy 9 Tomáš Portlík.

Areál je nyní v majetku sportovního klubu SK Prosek. Sportoviště už dlouhodobě potřebuje zásadní investice do oprav a modernizace, bohužel aktuální vedení klubu nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků, aby mohlo k potřebným investicím dojít. V minulosti proto vedení SK Prosek Praha usilovalo o prodej poloviny pozemku o velikosti 4,2 hektaru pro výstavbu obytných domů a s tím i o příslušnou změnu územního plánu. Proti tomuto záměru vznikla petice, kterou tehdy podepsalo zhruba 3000 osob, zejména z obavy z dalšího zahuštění zástavby, zhoršení dopravní situace v okolí a ztráty zeleně a sportovního zázemí. Pro zachování sportoviště se vyjádřili 21. května 2020 i zastupitelé hlavního města Prahy a definitivně návrh na změnu sportoviště na stavební pozemky zamítl, na návrh starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka,12. května 2021 výbor pro územní rozvoj ZHMP.

„Musím přiznat, že od začátku byla celá situace okolo SK Prosek dost komplikovaná. Chtěl jsem i do budoucna předejít tomu, aby klub kvůli nedostatku financí vracel do hry podobný návrh na změnu územního plánu jako v roce 2019, a proto jsme zahájili jednání o tom, že by sportoviště z velké části provozovala právě Devítka. Včerejší rozhodnutí Majetkové komise RHMP je opravdu velký posun a já bych rád ještě jednou poděkoval všem zastupitelům, kteří to podpořili.“ dodává starosta Portlík.

Kontakt:

Marie Kurková, tisková mluvčí MČ Praha 9, majkakurkova@gmail.com, tel. 603 895 818

sk prosek