Společná výstava tří projektů 5.-12.11.2012

 

Městská část
Praha 9 se 5. - 12. listopadu 2012 zúčastnila společné výstavy tří projektů
programu INTERREG IV.C
. Výstava zaměřená na dopravu, na
řešení mobility a na snižování ekologické zátěže z dopravy, která
se odehrává na území hl. města Prahy a pražského regionu. Výstava vznikla ve spolupráci
tří projektů EPTA, INVOLVE a D-AIR, které právě probíhají v rámci Operačního
programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC. Výstava proběhla v prostorách České zemědělské univerzity v Praze, Fakulta životního
prostředí, Kamýcká 129, Praha-Suchdol.

Společná výstava tří projektů 5.-12.11.2012