Součástí revitalizace ulice Poděbradská a jejího okolí bude nové stromořadí

V souvislosti s připravovanými projekty, které nahradí bývalé výrobní areály u Poděbradské ulice, dojde ke stavebním úpravám komunikace v úseku ulic U Elektry a Nademlejnská. Revitalizací lokality zde v budoucnu vznikne moderní městská třída s živým komerčním parterem i zálivy pro podélná parkovací stání. Během úpravy Poděbradské ulice, jejíž součástí je i přestavba tří křižovatek, dojde ke kácení stávajících dřevin, převážně starých topolů. Nahradí je nové stromořadí po obou stranách hlavní třídy.

Revitalizace ulice a jejího okolí přinese lepší a funkční veřejný prostor a je důležitá pro rozvoj městské části. Během úprav dojde ke zkapacitnění stávajících křižovatek a celkové rekultivaci dopravně významné ulice Poděbradské na moderní městský „bulvár“ se zelení a funkčním řešením dopravy pro cyklisty i pěší.

S úpravou křižovatek souvisí přeložky inženýrských sítí a nové situační uspořádání chodníků, což v určitých místech zasáhne stávající zeleň. Jedná se především o staré topoly, které jsou dle stanoviska orgánu ochrany přírody v druhé polovině své životnosti a jsou do městského stromořadí nevhodné, proto bylo povoleno jejich kácení. O svou zeleň ale Praha 9 nepřijde. Po dokončení stavebních úprav a křižovatek bude nově vysazeno plnohodnotné oboustranné stromořadí dvou desítek dřezovců (Gleditsia triacanthos).

V souvislosti s připravovanými projekty, které nahradí bývalé výrobní areály u Poděbradské ulice, dojde ke stavebním úpravám komunikace v úseku ulic U Elektry a Nademlejnská. Revitalizací lokality zde v budoucnu vznikne moderní městská třída s živým komerčním parterem i zálivy pro podélná parkovací stání. Během úpravy Poděbradské ulice, jejíž součástí je i přestavba tří křižovatek, dojde v týdnu od 16. srpna ke kácení stávajících dřevin, převážně starých topolů. Nahradí je nové stromořadí po obou stranách hlavní třídy.

Revitalizace ulice a jejího okolí přinese lepší a funkční veřejný prostor a je důležitá pro rozvoj městské části. Během úprav dojde ke zkapacitnění stávajících křižovatek a celkové rekultivaci dopravně významné ulice Poděbradské na moderní městský „bulvár“ se zelení a funkčním řešením dopravy pro cyklisty i pěší.

S úpravou křižovatek souvisí přeložky inženýrských sítí a nové situační uspořádání chodníků, což v určitých místech zasáhne stávající zeleň. Jedná se především o staré topoly, které jsou dle stanoviska orgánu ochrany přírody v druhé polovině své životnosti a jsou do městského stromořadí nevhodné, proto bylo povoleno jejich kácení. O svou zeleň ale Praha 9 nepřijde. Po dokončení stavebních úprav a křižovatek bude nově vysazeno plnohodnotné oboustranné stromořadí dvou desítek dřezovců (Gleditsia triacanthos).

podebradska ilustracni

Přílohy