Složení Výborů ZMČ Praha 9 pro volební období 2018-2022

Složení výborů ZMČ P9 pro vol. období 2018-2022

 

Kontrolní výbor ZMČ Praha 9

Předseda: Mgr. Martin Hrubčík

Místopředseda: Ing. Tomáš Hromádka

Členové: Bc. Bedřich Laube, Bc. Pavel Pospíšek, Ing. Petr Karel

Tajemník: JUDr. Ivana Hánová

 

 

Finanční výbor ZMČ Praha 9

Předseda: Lukáš Dančevský

Místopředseda: Ing. Tomáš Kubík

Členové: Ing. Jiří Navrátil, Václav Vislous MSc., Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.

Tajemník:  Ing. Martin Bartůněk